www2.helse-vett.no

Og i Sverige foreslås tilgang til journal via nettet
skrevet av: Ellen K Christiansen 19.10.06
Svensk_flagg

I den svenske Patientdatautredningen foreslås nå blant annet at privatpersoner skal få tilgang til egen journal via Internett. Det foreslås også at helsepersonell innen helsevesenet skal få adgang til å hente inn opplysninger som annet helsepersonell har lagt inn i journalen.
Litt mer om dette finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.