www2.helse-vett.no

Råd om bruk av helseinformasjon på nett fra Høgskolen i Bergen
skrevet av: Ellen K Christiansen 21.11.06

Som en del av Forskningsdagene 2006 inviterte Høgskolen i Bergen den 26. september til seminaret "Helseinformasjon på nett - til å stole på?".  I følge nettsiden til Høgskolen i Bergen hadde seminaret fokus på hvem som står bak helsenyhetene som blant annet blir publisert på norske nettsteder. Målet var å veilede publikum til selv å vurdere hvilken informasjon som er til å stole på. 

Avisene VG og Aftenposten ble brukt som eksempler og det ble påpekt at avisene har ulik praksis rundt håndteringen av helsestoff. VG mottar all sin helseinformasjon fra ekstern kilde, mens Aftenposten produserer stoffet selv.

Det ble gitt noen råd til brukere av helseinformasjon på nettet:

  • Sjekk kildene
  • Sjekk hvem som står bak nettstedet
  • "Forskning viser..." er en mye brukt formulering. Sjekk hvilken forskning det siktes til
  • Vær kritisk til informasjon om behandlingsmåter og risiko
  • Vær klar over at eksperter også er uenig

Mer om saken

 

 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.