www2.helse-vett.no

Legetjenester på Internett
Kan legetjenester på nett bli noe mer enn informasjon og generell rådgivning?
skrevet av: Ellen K Christiansen 06.02.02

Dette spørsmålet stilles av Audun Fredriksen i ”Tidsskrift for Den norske Lægeforening”, 02/2000.

Etter vår mening er det et godt spørsmål. Dette diskuteres for tiden heftig både i og utenfor Norge. Spørsmålet er om autorisert helsepersonell, deriblant leger, kan gi behandlingstilbud (helsehjelp) over nettet til mottakere som defineres som pasienter, eller om de må begrense seg til generell rådgivning i helsespørsmål. Dette har betydning i mange sammenhenger. Det er blant annet avgjørende for om brukerne har sine pasientrettigheter i behold og om tilbyderne har de plikter den som yter helsehjelp har, blant annet i følge helselovgivningen. Fredriksen har så langt konkludert med at det enda ikke er helt klart hvilke krav som må stilles til formidling av legetjenester på nettet.

Les mer her: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LTS.Vis_Seksjon?vp_SEKS_ID=479490

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.