www2.helse-vett.no

"Alt" henger sammen, også bruk av Internett til helseformål, sosial støtte, utdannelsesnivå og opplevelse av egen helsetilstand
skrevet av: Ellen K Christiansen 14.01.08
Forskere ved Nasjonalt senter for telemedisin, NST (som også står bak Helse-Vett), har kombinert tallene fra to større europeiske undersøkelser som ble gjort i 2005. Studien viser at de som bruker Internett til helseformål, er folk med høyere utdanning og som opplever at de har bedre helse enn de som hovedsakelig forholder seg til TV, aviser og radio.
Det er særlig interessant at de som bruker Internett til helseformål er mer sosiale enn andre som ikke gjør det, både på og utenfor Internett. Forklaringen på dette kan iflg. en av forskerne, Silje Camilla Wangberg, være at  Internett i utgangspunktet er et  sosialt medium som legger opp til toveis kommunikasjon. Dette er forskjellig fra både TV, aviser og radio.

Forskerne spør seg hva som skal til for å lage tilbud som også kan appellere til brukergrupper uten høyere utdanning.

Nærmere omtale finnes her. Hele artikkelen på engelsk i Oxford Journals, Health Promotion International finnes her
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.