www2.helse-vett.no

"Samspill 2.0" fra Helse-og omsorgsdepartementet er en plan for elektronisk samhandling i fremtidens sosial-og omsorgssektor i Norge
skrevet av: Ellen K Christiansen 28.05.08

Planen er den fjerde i rekken. Utviklingen til nå har langt fra gått så raskt som planlagt, og helseminister Brustad har da også uttrykt at det viktigste nå er å få gjort det man har sagt at man skal gjøre. "Statlig styring", "utvikling", "samarbeid" og "fleksibilitet" var blant de ord som ble brukt da planen ble lansert.

Både en kortversjon av planen og selve planen kan lastes ned fra denne web-siden (på høyre side av den). Der kan du også lese mer om selve strategien og planene for den videre gjennomføring.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.