www2.helse-vett.no

Pasientregister er omdiskutert!
skrevet av: Ellen K Christiansen 04.07.08

Professor Ross Anderson holdt foredrag om dette temaet på Tromsø Telemedicine and eHealth Conference i juni i år. (Hovedarrangør for konferansen var Nasjonalt senter for telemedisin som også står bak denne nettsiden.)

Et slikt register er under etablering i Norge. Andersom mener at det er en svært dårlig ide. Dagens medisin har skrevet om det nye personbaserte pasientregisteret her. Lenke til forsiden på Dagens Medisin finner du her.

Professor Ross mener at ikke bare er et felles pasientregister med helseopplysninger en dårlig ide, det er også ulovlig etter EU-retten. Hans enkle råd er: Ikke gjør det!

Hele artikkelen i Dagens Medisin finner du her.

Lenke til forsiden av dagens Medisin finner du her.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.