www2.helse-vett.no

Hvordan finne god helseinformasjon på nett?
skrevet av: Ellen K Christiansen 15.02.09

Nå er det etablert et gratis, nettbasert kurs for deg som synes at det kan være vanskelig.

Kurset er gratis og tilgjengelig på alle PCer med Internett-tilgang. Etter helse-Vett redaktørens mening, ser det ut til å være rettet mot og særlig godt egnet for deg som ikke er så vant til å lete etter informasjon/helseinformasjon på nettet. Det begynner derfor "på begynnelsen", og tar for seg alle skritt som må til for at du skal finne det du leter etter.

Kurset er et resultat av et samarbeid mellom mange: Det er finansiert av "Helsedialog. Program for samhandling i helsetjenesten" som igjen er et samarbeid mellom KS (Kommunenes sentralforbund) og Helse Sør-Øst. Det er utarbeidet i et samarbeid mellom Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring i helse Sør-Øst og Undervisningssykehjemmet region Sør i Songdalen.

Og du finner det her.

 

 

 

 

 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.