www2.helse-vett.no

Netthelse
skrevet av: Hege Andreassen 24.04.02
startstrekenDet finnes mange helsetilbud på Internett, foreløpig er det privatdrevne anonyme tjenester som dominerer bildet. Brukere i Norge etterspør også muligheten for å kontakte sine faste behandlere via Internett. Her står vi foreløpig på startstreken.

Det vil lette hverdagen for mange når de kan bestille time, fornye resepter og kanskje til og med diskutere sine helsespørsmål med fastlegen eller en annen kjent behandler. Helsefaglige og juridiske problemstillinger knyttet til utviklingen av netthelsetjenester ble i april diskutert på en workshop arrangert av Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt senter for telemedisin. Det er mange gråsoner og fallgruber her. Hvor går f.eks. grensen mellom rådgivning og helsehjelp? Er det forsvarlig å gi råd til en pasient uten fysisk tilstedeværelse? Kan pasienter samtykke seg vekk fra sikkerhetskrav som et ledd i fritak fra taushetsplikt? Hvordan skal man overholde journalføringsplikten når man gir helsehjelp til anonyme brukere? Hvordan kan brukere stole på kvaliteten på helseinformasjon de finner på nettet?

Innen den norske helsesektoren arbeides det med å finne svar på denne typen spørsmål. Det arbeides i år med å utarbeide en veileder for tilbydere av netthelsetjenester. Det overordna målet er å gjøre det så enkelt som mulig for brukerne å få oversikt over, og tilgang til, netthelsetjenster av god kvalitet.

Les mer om Workshopen på Sosial- og helsedirektoratet sine sider.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.