www2.helse-vett.no

Nå er det vedtatt: Innstilling til Odelstinget nr. 110 (2008-2009) om endringene i helseregisterloven om "tilgang på tvers"
skrevet av: Ellen K Christiansen 03.07.09

På Stortingets eget nettsted er det gitt en kort beskrivelse av hva som ble vedtatt vedrørende tilgang til elektroniske pasientjournaler i fremtiden:

"Med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og flertallet i Sosialistisk Venstreparti har Odelstinget vedtatt endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven som skal gjøre kommunikasjon av nødvendige helseopplysninger mellom ulike virksomheter lettere. Helseopplysninger på tvers av virksomheter skal bare kunne gis etter uttrykkelig samtykke fra den det gjelder."

Innstillingen til Odelstinget finner du her. Referat fra Odelstinget og Besl. O. nr. 119 (2008-2009)  som ble sanksjonert 19.06.2009 (lov68), er dessverre ikke tilgjengelige på nettet i skrivende stund, men vil bli lagt ut senere.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.