www2.helse-vett.no

Psykisk helse på nett
skrevet av: Ellen K Christiansen 03.07.02
Logo NPFTidsskrift for Norsk Psykologiforening nr.6, 2002 har som tema Helse på Nett, med undertittel Internett og Psykologiske Tjenester. Dette er en samling artikler som belyser muligheter og bruken av IKT i psykisk helsetjeneste.

Noe av det som kommer fram er at fjernsamtaler via IKT utstyr kan ha positive bivirkninger for forholdet mellom pasient og terapeut. Pasienten opplever ofte atmosfæren som bedre når han eller hun ikke er i en ansikt-til-ansikt konsultasjon. Dette kan være bakgrunnen for ønsket om kontakt med lege gjennom e-post, noe som halvparten av den norske befolkning har gitt uttrykk for. Det kan være lettere å ta opp sensitive temaer når man ikke trenger å møte opp på et legekontor.

Internett kan også bidra til å øke pasienters kunnskap om sine problemer gjennom å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for alle med tilgang. Noe som kan hjelpe til å utjevne ”maktbalansen” mellom pasient og lege, og øke kvalitetskravet til fagpersonell. Det understrekes at fjernkonsultasjon ikke ses på som en fullverdig erstatter for personlig kontakt mellom pasient og lege, men hovedsaklig som et supplement til dagens behandling. En veileder for tilbydere av helsetjenester via Internett er under utvikling for å gi fagpersonell bistand ut over de fagetiske retningslinjene.

Utviklingen av psykiske helsetjenester basert på IKT er enda i startfasen og blir belyst fra flere hold gjennom artikler i dette temanummeret av Tidsskrift for Norsk Psykologiforening.
Det understrekes avslutningsvis at et sterkt fagmiljø av helsepersonell så vel som psykologer må engasjere seg i temaet og delta i debatt.

Her finner du Norsk Psykologforenings hjemmeside.

Her finner du innholdsfortegnelsen for temaheftet, Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr.6, 2002.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.