www2.helse-vett.no

Hvorfor helsevesenet bør bry seg om sosiale medier
skrevet av: Ellen K Christiansen 03.01.11

Dette er en diskusjon som for ikke lenge siden gikk i en blogg etablert av Tidsskrift for Den norske legeforening. Diskusjonen ble startet av lege Maria Gjerpe som blant annet vil diskutere hvordan helsepersonell bedre kan bruke elektroniske sosiale medier for å få mer kunnskap om brukerne fra brukerne, for igjen å anvende denne kunnskapen til å møte brukerne på en bedre måte. Og bør det hun kaller helseaktører (helsepersonell?) benytte nettet som et middel til å legge til rette for bedre brukermedvirkning (pasientmedvirkning?)?

Innlegget henens har resultert i ulike innspill. Du finner hele diskusjonen her.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.