www2.helse-vett.no

Har blogger skyggesider?
skrevet av: Ellen K Christiansen 22.03.11

Dette er et av de spørsmål som stilles i siste nummer av Tidsskrift for den norske legeforening. I artikkelen diskuteres ulike aspekter ved blogging. Det spørres f.eks. innledningssvis om det spiller noen rolle hvem avsenderen er, så lenge pasienter gjennom nettsamfunn blir tatt på alvor og får hjelp med plagene sine.

Forfatteren tar opp enkelte sider ved slike tilbud som det kan være all grunn til å kjenne til og å ha tenkt gjennom. Her er også mulighet til å delta i diskusjon.

Du finner innlegget her.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.