www2.helse-vett.no

Danske helsemyndigheter vil legge til rette for nettbaserte pasientnettverk
skrevet av: Ellen K Christiansen 31.05.07
Danske helsemyndigheter ser verdien av at pasientene får bedre kunnskap om sin sykdom. De ønsker å styrke det de kaller "patientuddannelse" og vil tilrettelegge for pasientnettverk i samarbeid med pasientforeninger. Legeforeningens formann er enig i at enkelte spørsmål kan besvares bedre av erfarne pasienter enn av legen.
Dette er omtalt i det danske legetidsskriftet 23. april 2007. Det tas utgangspunkt i kreftpasienter. Planen er imidlertid at det i samarbeid med ulike pasientforeninger på sikt skal etableres nettverk for pasienter med ulike kroniske sykdommer, samt "livstruede" pasienter. Det skal ansettes moderatorer med forskjellig faglig bakgrunn fra helsesektoren.
Hele artikkelen fra tidsskriftet finner du her .


ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.