www2.helse-vett.no

Er vi klare for å stille vår egen diagnose?
skrevet av: Ellen K Christiansen 09.08.07
DiagnosenJa, mener BI-forskerne Tor W. Andreassen og Even J. Lanseng. De tar til orde for at det norske folk er klar for  det de kaller selvbetjeningsteknologi. Hva det er?
Disse ser for seg at nordmenn i fremtiden skal kunne stille diagnoser på seg selv ved hjelp av gode selvhjelpsprogrammer, forutsatt at de ikke er akutt syke eller pleietrengende. Dette vil kunne være egnet til å avlaste helsevesenet i betydelig grad, mener de. En artikkel om dette blir i disse dager publisert i det internasjonale tidsskriftet "Journal of Service Industry Management".

Forskning.no har skrevet om saken her.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.