www2.helse-vett.no

Seks av ti ønsker kreftinformasjon via e-post og mobil
skrevet av: Hege Andreassen 06.11.02
Over 60 prosent av kreftpasientene og deres pårørende foreslår e-post og mobiltelefon som mulige måter å kommunisere med sykehuset på, forutsatt at sikkerheten blir ivaretatt.
Resultatet kommer frem i en ny studie som er ledet av overlege Jan Norum ved Nasjonalt senter for telemedisin. Studien er støttet av Den Norske Kreftforening. Studien viser blant annet at stadig flere kreftpasienter er opptatt av kliniske resultater og kompetanse, og at de bruker Internett for å få tak i slik informasjon. Dette er en type informasjon som tidligere ble formidlet fra den behandlere til enkeltpasienter, men der nettet nå utvider pasientenes muligheter.

Kreftforeningen har lagt ut hele artikkelen på sitt nettsted kreft.no

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.