www2.helse-vett.no

Datatilsynet vil la pasienter avdekke eventuell snoking i journalen deres
skrevet av: Ellen K Christiansen 02.11.07
Dette kunne leses i Dagens medisin 20. september. Det fremgår i artikkelen at Datatilsynet har konstatert at mulighetene til uberettiget innsyn, "snoking", i pasientjournaler er til stede. Tilsynet foreslår derfor at pasienter får tilsendt logger en gang i året. Dette gir pasienten mulighet til å sjekke hvem som har lest journalopplysninger om dem, og ut fra det stille spørsmål ved berettigelsen av det dersom de lurer.
Oppslaget i Dagens Medisin inneholder også uttalelser fra president Torunn Janbu i Legeforeningen og Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet. Begge mener at det må legges til rette for at pasientene kan få se loggen. Janbu minner om at taushetsplikten er en forutsetning for tillitsforholdet mellom lege og pasient. Aarseth er imidlertid skeptisk til om utsendelse av logg en gang i året er gjennomførbart, men mener at leger og sykehus må strekke seg langt i de tilfeller pasienten ber om å få se loggen.

Hele oppslaget i Dagens Medisin finner du her.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.