www2.helse-vett.no

Kronisk syke rehabiliteres på nett
skrevet av: Ellen K Christiansen 19.03.14

"forskning.no" kan berette at kolspasienter og hjertesyke kan bli bedre med trening, noe som krever motivasjon. Oppfølging via nett eller sms kan være til hjelp. Det er en kjennsgjerning at mennesker med langvarig eller kronisk sykdom en stor del av tiden må håndtere sin helse selv. Du finner mer om dette her.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.