www2.helse-vett.no

Sikker e-post til legen? Det er forsøk på gang
skrevet av: Ellen K Christiansen 04.12.02
Sensitiv informasjon krever særlige sikkerhetstiltak

Ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø (som også står bak dette nettstedet) pågår nå et forsøk der lege ved legekontor og pasienter kan kommunisere via sikker e-post. Det at e-posten er vurdert som sikker, innebærer at det kan utveksles helseopplysninger. Helseopplysninger er definert som sensitive opplysninger. Det kreves derfor gode sikkerhetsløsninger.

Om et år skal Nasjonalt senter for telemedisin blant annet se nærmere på hva pasientene spurte om via e-post, om dette hadde innvirkning på antall konsultasjoner og om systemet var tidsbesparende for legen.

Kanskje er det ikke lenge til alle pasienter kan få tilbud om sikker e-postkontakt med alle deler av helsevesenet.

En artikkel om saken finner du her:

http://www.computerworld.no/index.cfm?fuseaction=artikkel&id=C4355448-D370-7171-B829353D94297E66

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.