www2.helse-vett.no

"Dårlig personvern i norsk helsevesen", sier Datatilsynet
skrevet av: Ellen K Christiansen 16.01.03
Datatilsynets

Datatilsynet har ansvaret for å påse at personvernet blir ivaretatt i tråd med det lovgiver har bestemt. I løpet av året 2002 har tilsyn vist at personvernet i helsesektoren ikke er godt nok. Dette er grunnen til at Datatilsynet har valgt ut helsevesenet som sitt viktigste satsingsområde i 2003.

Bakgrunnen for at Datatilsynet begynte å interessere seg spesielt for helsevesenet, var at tilsynet hadde fått tips fra en rekke hold om at informasjonssikkerheten i helsesektoren er for dårlig. Dette har tilsynet fått bekreftet gjennom sine kontroller.

Det er avdekket for dårlig kontroll eller for liberal praksis med tilgang til pasientjournaler. Det ble også konstatert manglende internkontroll, manglende vurdering av risiko og manglende dokumentasjon av sikkerhetssystemet. Listen over avvik varierte selvsagt fra helseforetak til helseforetak, men flere av avvikene gikk igjen hos et flertall.

Datatilsynet tror ikke sektoren er tjent med en situasjon der stadig flere stiller spørsmål ved helsesektorens håndtering av opplysninger som de fleste oppfatter som svært sensitive.

Mer om denne og andre saker om personvern finner du på

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.