www2.helse-vett.no

Skryt til norske e-helseløsninger
skrevet av: Ellen K Christiansen 02.05.03
Litt nifs

"Norge er langt fremme når det gjelder digitale løsninger i helsesektoren." Dette sier Gard Titlestad, forskningsråd ved Norges faste delegasjon i EU.

Kort redegjørelse her

Forskningsrådet har planer om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for elektronisk pasientjournal.

Vil du vite mer?

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.