www2.helse-vett.no

EUs 3. kvalitetskriterium for nettsteder med helse som tema: Personvern og sikkerhet
skrevet av: Ellen K Christiansen 01.07.03
Med "personvern og sikkerhet" menes at dersom nettstedet behandler personopplysninger, skal disse sikres i tråd med det regelverk som gjelder for dette. EUs personverndirektiv er lagt til grunn for den norske personopplysningsloven. Den som skal behandle helseopplysninger, må også gjøre seg kjent med helseregisterloven og de forpliktelser som følger av den.

Dersom du ønsker å sjekke om personvernet er tilstrekkelig ivaretatt, kan følgende spørsmål være relevante: Legges det opp til at du skal avgi opplysninger om deg selv? Spørres det etter informasjon som ikke er nødvendige for det du skal? Sies det noe om hvordan personvernet ivaretas? Er det sagt noe om hva nettstedet ellers tar eller ikke tar ansvaret for (Er det en "disclaymer")?

Dansk verson av alle kriteriene finner du her

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.