www2.helse-vett.no

EUs 4. kvalitetskriterium for nettsteder med helse som tema: Oppdatering av informasjon
skrevet av: Ellen K Christiansen 07.07.03
Kriteriet "Oppdatering av informasjon" handler både om at at nettstedet skal oppdateres jevnlig og at det skal fremgå klart når de ulike elementene er lagt inn. Det skal også kontrolleres regelmessig om den informasjonen som ligger inne fortsatt er relevant.
Relevante spørsmål her er hvorvidt hvert innlegg er datert. Det kan også være grunn til å se om det er lagt inn nye elementer i det siste, og se hvor lenge det er siden det ble lagt inn noe nytt. Det er for øvrig ikke sikkert at gamle innlegg er "gått ut på dato". Dette må ses i sammenheng med hva det er skrevet om og om de opplysningene som står der fortsatt er aktuelle.

Dansk versjon av alle kriteriene finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.