FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Internett var viktigste informasjonskilde for 3,5 % av EUs befolkning i september/oktober 2002
skrevet av: Ellen K Christiansen 10.09.04
Ro ved skjermenI en undersøkelse foretatt i EU mellom 1. september og 7. oktober
2002 redegjøres det for hvor EUs innbyggere henter sine informasjoner
om helse fra. Så mange som 45,3% opplyser at at hovedkilden er
helsepersonell som leger, farmasøyter, etc. Tallene er særlig høye i Irland og
Spania der andelen er hhv. 61,9 og 61,8 %.  En femtedel opplyser at TV er
viktigst.
Rapporten ble utgitt av European Opinion research Group under navnet "European Union citizens and sources of information about health", skrevet av Rosario Spadaro for Directorate-General SANCO. Undersøkelsen ble foretatt på opppdrag fra The European Comission (Health and Consumer Protection Directorate-General).

Undersøkelsen viste videre at kvinner hadde større tilbøyelighet til å velge helsepersonell enn menn som hovedlkilde for informasjon, hhv. 46,4 % og 44,2 %. Menn er derimot mer tilbøyelig enn kvinner til å velge TV, hhv. 20,9 % og 18,9 %.

Eldre mennesker (55+!) er mest tilbøyelig til å konsultere helsepersonell. Det samme gjelder folk med lavere utdanning og pensjonister.

Diskusjoner med venner, familie og kolleger er også en viktig kilde til helseinformasjon for mange.

Til sammen 23,1 % av befolkningen i EU brukte internett til å skaffe seg informasjon om helse. Det er stor forskjell mellom landene; Skandinaviske land, Nederland og Luxembourg scorer høyt, nederst ligger blant annet Spania, Portugal og Frankrike.

Undersøkelsen viser at folk stoler mest på informasjon fra helseorganisasjoner som røde Kors, medisin uten grenser, o.l.  På en god annenplass kommer pasientorganisasjoner. Det de stoler minst på er informasjon fra politiske partier og bedrifter. Media kommer heller ikke særlig godt ut.

Linken til selve rapporten vil bli lagt ut hvis og når vi får lokalisert den.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS