FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Kan tilbud på Internett være til hjelp for deprimerte?
skrevet av: Ellen K Christiansen 25.10.02
InternettEn artikkel i den svenske legetidsskriftet (Läkartidningen Nr. 42 2002 Volym 99) av med. kand. Henrik Agrell ved Karolinska institutet og professor emeritus i psykiatri Jan Wålinder ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset konkluderer med at det kan se ut til at Internett kan ha en nyttig funksjon i forhold til mennesker med depresjoner.

Forfatterne har inledningsvis pekt på at selv om det har vært skrevet mye om risiko forbundet med helsetjenester på Internett, finnes det enda få beskrivelser av at pasienter er blitt skadet gjennom å benytte seg av denne type tilbud.

Tilbudet som er beskrevet og undersøkt (NetDoktor Depression) inneholder fagartikler og nyheter om depresjoner og behandling, egentester og hjelp til å finne telefonnummer til ulike hjelpetilbud. Som medlem kan man dessuten stille spørsmål til et ekspertpanel, delta i diskusjonsgrupper og beskrive egne erfaringer.

Artikkelen inneholder resultatene fra to enqueter blant blant brukere av nettstedet. Forfatterne var i utgangspunktet interessert i å finne ut om og eventuelt hvordan brukere av NetDoktor Depression synes bruken har påvirket dem. Vil du vite hva de fant?

Se: http://www.ronden.se/cs-media/Medicinskaar40/xyz/000157252.pdf


 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS