FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Kjøp av medisiner over nettet,- snart en mulighet?
skrevet av: Ellen K Christiansen 20.11.03
I Danmark skal man nå kunne kjøpe medisiner over nettet. Antagelig er det en stund til det blir mulig her i landet, men \"Dagens medisin\" kan rapportere at både legeforeningen og forbrukerrådet i utgangspunktet stiller seg positive til kjøp av legemidler fra EU-området via Internett.

Legeforeningens president mener at dette ville være en naturlig utvikling, men er ikke sikker på om det vil være ønskelig. Forbrukerrådet mener at det kan være en god ide, så fremt ikke ordningen med frikort rammes.

 

Lenken til artikkelen i "Dagens medisin" finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS