FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Krav fra Datatilsynet: Fødselsnummeret må sikres
skrevet av: Ellen K Christiansen 30.10.06
Vi lar logoen for personvernombudene illustrere at når man legger til rette for elektronisk kommunikasjon av fødselsnummer over nettverk som ikke er sikret, må fødselsnummeret krypteres eller sikres på annen måte.

Dette er en presisering fra Datatilsynet, med begrunnelse i Personopplysningsforskriften § 9-2, som stiller følgende krav til sending av fødselsnummer:
"Postsendinger som inneholder fødselsnummer skal være utformet slik at nummeret ikke er tilgjengelig for andre enn adressaten. Tilsvarende gjelder sendinger som formidles ved hjelp av telekommunikasjon."

Fødselsnummer er ikke definert som "sensitiv personinformasjon" i Personopplysningsloven, men fordi dette nummeret benyttes i så mange sammenhenger kan det f.eks misbrukes til å krysskople informasjon og på den måten få fram opplysninger som i utgangspunktet er sensitive.
De siste dagers nyhetsoppslag om identitetstyveri har også aktualisert viktigheten av å beskytte fødselsnummeret.

Den mest hensiktsmessige måten å sikre fødselsnummeret på er at det krypteres når det overføres via usikrede nett (f.eks internett).

Når du oppgir fødselsnummeret ditt på internett kan du sjekke om overføring krypteres: Dersom URL-adressen starter med https (i stedet for http) så skjer overføringen på en kryptert forbindelse, noen nettlesere viser også et hengelås i adressefeltet og/eller i nederste høyre hjørne på web-siden.

(Artikkelen er skrevet av sikkerhetsrådgiver Eva Henriksen ved Nasjonalt senter for telemedisin.)

Les mer hos Datatilsynet

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS