FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Kvalitetskriterier fra EU for nettsteder med helse som tema
skrevet av: Ellen K Christiansen 21.05.03

Vi har tidligere brakt nyheten om at EU har vedtatt kvalitetskriterier for netthelsetilbud. Disse blir anbefalt brukt som grunnlag for utarbeidelse av veiledninger for brukere, frivillige retningslinjer for tilbydere, grunnlag for kvalitetsmerking, akkrediteringssystemer eller andre initiativer fra de enkelte land.

Kvalitetskriteriene er rettet både mot leverandører og brukere av helserelaterte nettsteder. De skal på samme tid formidle til tilbydere hvilke kvalitetskriterier de bør oppfylle, og til brukere hva de kan forvente av et godt tilbud. De er rettet både mot ensidige informasjonstilbud og mot interaktive tjenester. De tar også sikte på å gjøre det lettere å overholde EUs direktiver, andre gjeldende retningslinjer og tekniske standarder som er relevante på dette området.

I ukene som kommer vil vi presentere de 6 kriteriene i tur og orden. For deg som ikke kan vente:

Lenke til en dansk versjon av alle kvalitetskriteriene finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS