FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Kvalitetsvurdering av helsenettsider
skrevet av: Ellen K Christiansen 17.11.05
Det finnes ulike kvalitetsvurderingssystemer for å evaluere kvaliteten av helserelaterte tilbud på nettet. Ett av disse er DISCERN. Det er nå foretatt en studie av hvor godt egnet dette verktøyet er for kvalitetsvurdering for brukere og fagfolk. Det er også foretatt en sammenligning av DISCERN og GooglePage Rank .
 
Google Page Rank er en (helautomatisk) måte å analysere og avgjøre et websteds viktighet på. Bakgrunnen for vurderingen er antallet og verdien av innkommende linker. DISCERN er et verktøy som er utviklet for at brukere av helserelaterte tilbud på nettet skal kunne vurdere kvaliteten av dem.   

Studien omfatter vurdering av 24 websider som omhandler depresjoner. Disse er vurdert av hhv. 4 fagpersoner og tre brukere uten spesielle kvalifikasjoner på feltet.

Blant interessante konklusjoner er at DISCERN anses å være et brukbart verktøy for brukere og helsepersonell i vurderingen av sidens kvalitet. Forfatterne anser det bedre egnet for brukerorganisasjoner enn enkeltpersoner.   

Det viste seg, interessant nok, at også at Google PageRank fungerte som en god indikator for kvaliteten av nettsidene.

Brukertilfredsheten korrelerte imidlertid bedre med kvalitetsrangeringen på DISCERN enn på Google PageRank.

Artikkelen på engelsk finner du her 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS