FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Artikkel fra Tidsskrift for den norske lægeforening, 2002; 122: 948-9
Legetjenester på Internett - Hva sier lov og rett
skrevet av: Hege Andreassen 10.04.02
Det finnes ikke egne lover for helsetjenester på Internett. Det regelverket som gjelder er det samme som gjelder for andre helsetjenester. Det er flere lover som er relevante, og man må forholde seg til flere forvaltningsorganer.
Denne artikkelen gir en oversikt over noen av de mest sentrale juridiske forholdene rundt helse på Internett. Les artikkelen i tidsskriftet
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS