FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Undersøkelse på diskusjonsfora for psykisk helse:
Lettere å diskutere på nett
skrevet av: Hege Andreassen 26.03.02
Diskusjonsfora for psykisk helse er en viktig sosial arena for mange med personlige problemer. Dette viser en spørreundersøkelse gjennomført på fire norske diskusjonsfora for psykisk helse.

Nær halvparten av de som svarte sier de tar opp ting det er vanskelig å snakke om ansikt til ansikt, og flertallet ville ikke deltatt uten pseudonym. Undersøkelsen viser at diskusjonsfora er et middel til større åpenhet, men foreløpig vet vi ikke hvilke effekter en slik åpenhet har for den enkelte bruker.

Deltakerne i norske diskusjonsfora ønsker fagfolk til stede. I USA har dette vist seg å være annerledes. Vil du lese mer om undersøkelsen er resultatene publisert i Nordic Journal of Psychiatry. I Dagens Medisin er det en reportasje om den.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS