FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Mange nettsteder er ikke tilgjengelige for funksjonshemmete
skrevet av: Ellen K Christiansen 07.04.03

I regi av Sosial-og helsedirektoratet er fem helserelaterte nettsteder vurdert med henblikk på tilgjengelighet for funksjonshemmete.

Resultatet var ikke oppløftende.

Det kan du lese mer om her:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=947

 

I samme nummer av legetidsskriftet er det også en notis om at Datatilsynet planlegger mer intensivt tilsyn med ivaretagelsen av personvernet i det offenlige helsevesen.

Det kan du lese (litt) om her:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=987

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS