FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Nå er den kommet: Ot.prp. nr. 51 om tilgang til elektroniske pasientjournaler "på tvers"
skrevet av: Ellen K Christiansen 06.05.09

"Ot. prp.nr. 51  (2008-2009)  Om lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven" er ferdigstilt med rekordfart. Nå skal den behandles i fagkomite, Odelsting og Lagting. Og det er et uttalt mål at så skal skje før sommeren. Utviklingen i saksbehandlingen kan du følge på nært hold her. Mandag var det åpen høring om saken på Stortinget.

Hovedtema under høringen ble, ikke uventet, hvorvidt det er mulig å ivareta personvernet dersom det åpnes for at ansatte ved ulike virksomheter og på ulike forvaltningsnivåer kan "gå inn i" hverandres elektroniske journalsystemer. 

Ot.prp.nr.51 har følgende undertittel: (tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomheter)

Den er tilrådd av Helse- og omsorgsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II). Foreløpig dato for avgivelse av innstilling er 04.06.2009. 

Du finner Odelstingsproposisjonen her. God fornøyelse!

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS