FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Nå kommer kjernejournalen!
skrevet av: Ellen K Christiansen 14.02.13

Stortinget vedtok den 22. juli 2012 en ny bestemmelse i helseregisterloven § 6d som åpner for at alle borgere får en såkalt "kjernejournal". Denne skal være tilgjengelig i alle situasjoner og på alle steder i Norge der det ytes helsehjelp når det er nødvendig og relevant. Nå er "Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal" sendt ut på høring!

En slik kjernejournal kan være nyttig, både når helsehjelpen er planlagt og når den ikke er det. I første omgang er tanken at den skal inneholde viktige og kritiske helseopplysninger, blandt annet om pasientens legemiddelbruk og legemiddelallergier. Pasienter vil få innsyn i opplysningene og rett til å reservere seg dersom de ikke ønsker å bli registrert i nasjonal kjernejournal.

Trondheim og Stavanger skal være pilotkommuner. I Trondheim er planen å starte opp i august 2013.

Hvis du er interessert i hva som foreslås, finner du høringen her. Høringsfrist er 10. april 2013.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS