FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Nettet kan være nyttig for leger i medisinsk sammenheng
skrevet av: Ellen K Christiansen 07.12.06
En nylig foretatt undersøkelse som ble publisert i det engelske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) viser at leger kan ha nytte av å benytte seg av søkemotoren Google for å stille diagnoser i vanskelige saker. Undersøkelsen viser at i 15 av 26 tilfeller fant søkemotoren fram til den riktige diagnosen.

Forskerne mener at resultatet er avhengig av at det er en med medisinsk ekspertise som søker. Pasientene ville neppe oppnå samme resultat dersom de søkte selv. Forskerne kjente ikke selv den riktige diagnosen før i ettertid. Konklusjonen var at etter hvert som Internett blir tilgjengelig for personell i polikliniske enheter og sykehus, blir det et viktig klinisk verktøy for leger. Bruken av web-basert søketjenester kan være en hjelp for leger i dagsnostiseringen av vanskelig tilfeller.
Her er hele artikkelen på engelsk

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS