FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Norsk psykologforening går (også) nye veier,- og det har de gjort lenge.
skrevet av: Ellen K Christiansen 08.03.05
Nærhet på avtandNorsk psykologforening vedtok sin første "Veileder for psykologers faglige virksomhet på Internett" allerede i juni 2002. Den gjennomgikk sin første revisjon i juni 2004. Veilederen gir ikke svar på alle de spørsmål som oppstår rundt dette temaet, men den gir en god oversikt over hva som er mest relevant. Mange av de spørsmål som knytter seg helsepersonells virksomhet på nettet er ennå ikke ferdig utredet, verken ved Nasjonalt senter for telemedisin (som står bak dette nettstedet) eller på sentralt hold.
Men veilederen er likevel utarbeidet og er et resultat av et samarbeid mellom NPF, Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for telemedisin og Sunnås sykehus. Den er utformet ut fra en forståelse av at dette er et arbeidsområde som blir stadig mer aktuelt. Fordi feltet er i rask endring, er det lagt opp til at veilederen skal revideres annet hvert år.

Psykologers faglige virksomhet er definert som enhver situasjon der psykologer utøver ytkesmessig virksomhet i forhold til en klient. Klienten kan være et individ, en gruppe eller en organisasjon.
 
Veilederen konkretiserer anvendelsen av de grunnleggende etiske retningslinjene for nordiske psykologer.

Du finner den her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS