FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

NOU 2009:1 Individ og integritet - personvern i det digitale samfunnet
skrevet av: Ellen K Christiansen 15.01.09

Dette er spennende lesning! Personvernkommisjonen har levert overnevnte rapport i form av en NOU (Norges offentlige utredninger). Den ble avgitt til Fornyings- og administrasjons- departementet 13. januar 2009.

Dokumentet inneholder mange interessante betraktninger om personvern. Våre grunnleggende rettigheter omtales generelt. I tillegg er personvernet på endel områder særlig grundig behandlet. Det gjelder blant annet helse.

Lenke til opptak av pressekonferansen der rapporten ble overlevert til finner du nederst på denne siden. Her taler både statsråd Heidi Grande Røis i Fornyings- og administrasjonsdepartementet og leder for personvernkommisjonen Kjellbjørg Lunde. Professor dr. juris Jon Bing ved Senter for rettsinformatikk og direktør Georg Apenes i Datatilsynet gir også sine kommentarer til rapporten.

Nyhetsoppslaget  "Omfattende snoking i journaler" finner du her.

Selve rapporten finner du her.

 


 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS