FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

EU lanserer
Ny europeisk helseportal
skrevet av: Hege Andreassen 19.09.06
The European Commission har nå lansert en felles helseportal for hele den Europeiske Union. Portalen er ment å være det stedet på Internett der europere best kan finne pålitelig og lett tilgjengelig informasjon om helse og helserelaterte tema.
Målgruppene er både EUs innbyggere, pasienter, fagfolk, næringsinteresser og de som utformer policy innen helsesektoren. Portalen har blant annet temasider om 'min helse', 'min livsstil', 'helseproblemer', 'mitt miljø' og 'helse i EU'. Les mer på http://health.europa.eu.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS