FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Ny studie: Nordmenns bruk av Internett i helsesammenheng
skrevet av: Ellen K Christiansen 30.11.06
Nasjonalt senter for telemedisin (som også står bak denne nettsiden) leder en europeisk studie av vaner og trender vedrørende bruk av  Internett til helseformål blant bfolkningen i sju europeiske land. I den norske delen ble vel 1000 nordmenn over 15 år telefonintervjuet i oktober 2005.

Prosjektet ”WHO/European eHealth consumer trends survey” er delfinansiert av ”The Programme of community action in the field of Public Health E-health (2003-2008) of the Health and Consumer Protection Directorate General, Directorate C, EC.”

Undersøkelsen viser blant annet følgende:

  • Bruken av Internett til helseformål øker i Norge i alle aldersgrupper.
  • Leger og annet helsepersonell er fortsatt den viktigste kilden til helseinformasjon.
  • Det ser ut til at Internett er et supplement, ikke erstatning for, andre kilder til helseinformasjon

Hele undersøkelsen er publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening

Du finner den her

 

Er du interessert i flere saker om helse på Internett? Se vårt "nyhetsarkiv".

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS