FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

British medical journal med spesialnummer om netthelse
Nye undersøkelser om helse på Internett
skrevet av: Hege Andreassen 13.03.02
bilde av coveret i det siste nummeret av BMJ"Trusting health information on the Internet" er tittelen på British medical journals (BMJ) siste temanummer, som kom ut 09.03. Det engelske tidsskriftet inneholder en rekke artikler, ledere og nyheter om helse på Internett.

kvaliteten blir bedre

En av undersøkelsene viser at kvaliteten på helseinfomrasjon på Internet har blitt bedre de siste årene, på tross av bekymringer om dårlig og varierende kvalitet. Forskerne understreker samtidig at det fremdeles er viktig å monitorere helseinformasjon på Internett, for å vurdere hvor nøyaktige, komplette og ensartete netthelsetilbudene er.

brukerne bør søke kritisk

Selv om det er viktig at tilbydere av netthelsetjenester utvikler og bruker gode standardkriterier for å kvalitetssikre helseinformasjon på Internett, er det enda viktigere at brukerne oppfordres til å være kritiske når de søker informasjon på nettet. Helse-vett.no redaksjonen deler dette synspunktet som kommer frem i en av BMJ artiklene. Forhåpentligvis kan helse-vett.no bidra til å hjelpe netthelsesurfere å være observante på hva de skal se etter for å vurdere et netthelsested. Sjekklisten vår kan være nyttig i denne sammenheng.

det vi sier og det vi gjør...

En annen undersøkelse viser at netthelsebrukere sier og gjør forskjellige ting når det gjelder kvalitets-vurderinger av sine netthelsesteder. Mens de ofte sier at de vurderer kilden og fremstillingsmåten når de finner helseinformasjon på nett, viser det seg at de i praksis sjelden bryr seg med å gjøre dette. Mange husket ikke hvilket netthelsested de hadde fått helseinformasjon fra, og få leste "om oss"-seksjoner og sider der det redegjøres for hvilke retninglinjer tilbyderne følger.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS