FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Nytt fra The Wall Street Journal: Misfornøyde pasienter går på nett,- saksøkes av sine doktorer
skrevet av: Ellen K Christiansen 27.09.05
Av en artikkel i The Wall Street Journal 14. september 2005 fremgår det at  et økende antall rettssaker i USA dreier seg om misfornøyde pasienter som offentliggjør sine klager mot sine leger og tannleger på Internett. En øyespesialist i Texas fikk medhold i at en av hans tidligere pasienter måtte fjerne sine klager fra weben. To tannleger i Florida var ikke like "heldige"!
Enkelte web-sider gir også anledning til anonyme vurderinger av doktorer. En av disse "sitene" inviterer til å vurdere tusener av doktorer som er listet opp, men har så langt bare samlet ca. 600. Eieren av siden foretrekker å være anonym, siden vedkommende ser muligheten for å bli saksøkt. Fra legehold er det kommet innvendinger mot denne måten å gjøre det på. Dette begrunnes både med at de ikke har mulighet til å vite hvorvidt vedkommende virkelig har vært pasient hos dem, og at vurderingen til en enkelt pasient ikke sier stort.

Lenken til artikkelen med relevante lenker er her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS