FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Penger å spare på elektroniske meldinger i helsesektoren
skrevet av: Ellen K Christiansen 19.12.06
I en analyse gjennomført av Norut Samfunnsforskning og Nasjonalt senter for telemedisin (som også står bak denne nettsiden) er konklusjonen at helsesektoren kan spare 300 millioner på 15 år ved å gå over til elektroniske meldinger.

Dette kan spares ved å begynne å sende alle henvisninger og epikriser elektronisk. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av Sosial-og helsedirektoratet.

Analysen er bygget på målinger som er gjort ved 10 kliniske avdelinger og 8 legekontorer. I tillegg er det foretatt en spørreundersøkelse. Undersøkelsen omfatter også en analyse av hvor mange meldinger som må sendes elektronisk for at det skal være lønnsomt.

Det fremgår at det er et stort lønnsomhetspotensiale på området. Dette forutsetter imidlertid at det ikke praktiseres doble rutiner, dvs. både papir og elektronisk system. Lønnsomheten er regnet over 15 år, implementering skal pågå over 10 år. Spart tid er blant de viktigste nytteverdiene.

Rapporten finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS