FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Prosjekt "Elektronisk timebestilling": Bestilling av sykehustime via nettet
skrevet av: Ellen K Christiansen 26.03.03

Pasienter i Nord-Norge som skal henvises til spesialisthelsetjenesten fra sin primærlege, kan nå få time med en gang. Legen har direkte kontakt med sykehusets timelister, og legen og pasienten kan sammen finne en time som passer. 

Det er til nå 42 primærleger som deltar i prosjektet. Det er seks avdeliger ved Universitetssykehuset Nord-Norge som legger ut sine timer. Tilbudet gis til pasienter som har behov for EKG, artoskopi av meniskruptur, gastroskopi, hallux valgus (skjev stortå), tilpassing av høreapparat, overtidskontroll for fødende, ultralyd av abdomen, ultralyd ved svangerskap i 18. uke, kontroll av graviditet over termin, vurdering av eksem og dessuten vurdering av psoriasis.

Hele artikkelen i "Dagens Medisin" finner du her:
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/VisArtikkel.asp?ArtId=3890

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS