FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

QUATRO, et prosjekt som skal bidra til en vurdering av "shopping"-sider
skrevet av: Ellen K Christiansen 26.06.06
QUATRO står for "The Quality Assurance and Content Description project" og har som målsetting å hjelpe internett-brukere til å finne det de ønsker, stole på det de finner og unngå stoff de av en eller annen grunn ikke ønsker å se. Siden det også i stor grad selges helserelaterte produkter via nettet, anser vi dette som relevant for Helse-Vett.

Prosjektet hører inn under EU's "sikrere Internett program" og har partnere fra 9 Europeiske organisasjoner, fra områdene kvalitetsmerking, brukergrupper, akademikere, teknologer og utgivere.

Prosjektet har sitt utgangspunkt i den oppfatningen at publikum i økende grad har problemer med å finne informasjon på nettet som det går an å stole på. Tilbydere av informasjon synes det blir stadig vanskeligere å nå fram til målgruppene på grunn av all den dårlige informasjonen som også finnes der. QUATRO-prosjektet vil utarbeide et system som gjør det lettere for tilbydere og målgrupper å finne frem til hverandre. Det er allerede systemer i drift med denne målsettingen, men alle benytter standarder som ikke kan samhandle.

QUATRO ønkser å gjøre det mulig for tilbydere (leverandører), søkemotorer, filtre og kvalitetsmerking å bruke et felles system for å utveksle og validere informasjon. Mange av de nødvendige elementene eksisterer allerede, men det er behov for å kombinere dem til fordel for brukere og leverandører.

Ved prosjektslutt er målet at en søkemotor skal kunne velge å vise et ikon ved siden av søkeresultatet som viser hvilke online shopping-sider som har et bekreftet kvalitetsmerke og/eller en innholdsbeskrivelse. Systemet vil ha potensial til a filtrere innhold som kan være skadelig for barn og være egnet til å bekjempe "spam".

Prosjektets web-sider (på engelsk) finner du her .

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS