FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

"Regelhjelp.no"- et nytt offentlig nettsted som skal gjøre det enklere å finne fram i regelverket
skrevet av: Ellen K Christiansen 27.10.06
Løven

Nettstedet har samlet regelsett for 25 ulike bransjer, herunder helsetjenester.  Nettstedet gjøre det enklere å sette seg inn i hvilke regler som gjelder innen ulike bransjer. Det er de viktigste kravene som er prioritert.

Det kan abonneres gratis på nyhetsmeldinger. Foreløpig er 20 ulike bransjer inkludert.

Nettstedet finansieres av Arbeids-og inkluderingsdepartementet og Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Statens forurensningstilsyn står bak.

Veiviser for helsetjenester finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS