FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

SAFT: En portal som skal spre kunnskap om trygg bruk av Internett til barn og unge, foreldre, lærere og andre.
skrevet av: Ellen K Christiansen 22.11.04

"Prosjektet består av to hoveddeler: Første del er en stor europeisk undersøkelse, hvor barn og unge har blitt spurt om hva de bruker nettet til, og foreldre er blitt spurt om hva de vet om barnas Internettbruk. Andre del består av informasjonstiltak basert på funnene i undersøkelsen. www.saftonline.org er en av hovedsatsingene for å sette fokus på trygg bruk av Internett."

Statens filmtilsyn er nasjonalt og internasjonalt koordineringsorgan for arbeidet med SAFT-prosjektet, som omfatter sju sentrale samarbeidspartnere i fem land: Statens filmtilsyn, IKT-Norge (Internettbransjen), MMI, Medierådet for børn og unge i Danmark, Våldsskildringsrådet i Sverige, Heimili og Skoli på Island, og The National Centre for Technology in Education i Irland. Prosjektet er støttet av EUs handlingsplan for sikker bruk av Internett gjennom Kirke- og kulturdepartementet. Saftonline.org støttes også av Barne- og familiedepartementets tiltaksplan for barn, unge og Internett.

Lenke til SAFT finner du her
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS