FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Skjeletter i skapet?: Det er du som bestemmer,- tanker og fakta om personvern
skrevet av: Ellen K Christiansen 05.02.07

Helt i slutten av januar lanserte Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet et undervisningsopplegg med denne overskriften på et nettsted som har adressen http://www.dubestemmer.no/. Målgruppen for nettstedet er elever i 10. klasse og 1. videregående. Redaksjonen i Helse-Vett har gjennomgått informasjonen, og mener at dette nettstedet kan være nyttig for langt flere enn målgruppen. 

Noe av årsaken til at dette nettstedet er blitt etablert, er at personvernundersøkelsen fra 2005 viser at nordmenn gjennomgående er utrolig godtroende. Vi leverer gjerne fra oss personopplysninger av alle slag. Vi stoler på folk, og tror at hvis det mot formodning skulle oppstå problemer, vil det offentlige ordne opp. Slik er det ikke, personvernet og beskyttelse av opplysninger om oss selv, er noe den enkelte i stor grad selv må ta seg av. Eller som direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, iflg. Aftenposten, 30. januar 2007, har uttalt: "Vi har alle skjeletter i skapet, det er ikke hyggelig å gjøre dette skapet om til et akvarium hvor skjelettene svømmer rundt og alle som vil kan titte på dem."

Nettstedet inneholder også en lang rekke nyttige lenker for den som er interessert.
Du finner det her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS