FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

"S@mspill 2007: Elektronisk samarbeid i helse-og sosialsektoren". Statlig strategi 2004-2007
skrevet av: Ellen K Christiansen 22.03.04
S@mspill"S@mspill 2007" skal legge til rette for god og effektiv elektronisk samhandling mellom samarbeidende parter i helse-og sosialsektoren. Strategien skal gjennomføres ved hjelp av årlige planer. Planen ble lagt frem av Helsedepartementet og Sosialdepartementet på en samling på Hell i Stjørdalen 10. og 11. mars.
Regjeringens mål med planen er at  "behovet til den enkelte pasient eller bruker skal være utgangspunktet for tjenestetilbudet i helse-og sosialsektoren". Den bygger på en erkjennelse av at de enkelte brukere gjennom et livsløp vil ha behov for ulike tilbud fra ulike forvaltningsnivåer. Skal tilbudene bli gode, kreves god koordinering. Dette forutsetter godt samarbeid mellom ulike aktører på ulike nivåer. Brukerne skal oppleve at de får et helhetlig tilbud som ikke er preget av at mange aktører er involvert.

Regjeringen tror at bruk av gode IT-løsninger og utvidet bruk av det nasjonale helsenettet kan bidra til bedre tilbud for den enkelte.

Det er utpekt to satningsområdet i planen:

  • Ulike tiltak som kan styrke informasjonsflyten i sektoren
  • Inkludering av nye aktører i det elektroniske samarbeidet

Hele planen finner du her

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS