FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Snakkerom for ungdom
skrevet av: Hege Andreassen 03.01.06
Rett før jul åpnet et snakkerom på internett for ungdom i alderen 15-18 år som har foreldre med psykiske problemer. Det er et nytt nasjonalt tilbud, og det første i sitt slag i Norge. Nasjonalt senter for telemedisin, som også står bak helse-vett.no, er involvert i prosjektet.
Snakkerommet er utviklet og tilrettelagt som en del av nettstedet www.morild.org,, en internettside drevet av Sørlandet sykehus. Hjemmesiden ble opprettet i regi  av "Avdeling for barn og unges psykiske helse" i 2001. Avdelingen har siden videreutviklet dette tilbudet til barn og unge som har foreldre med psykiske lidelser. Siste nyvinning er snakkerommet,
opprettet og drevet i et samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Lukket samtaleforum
Snakkerommet er et lukket samtaleforum på internett der ungdom kan møte andre ungdommer som er i en liknende situasjon som dem selv. Her kan de dele erfaringer, gi hverandre råd og kanskje trøst. Men det aller viktigste er at de kan få en opplevelse av å ikke være alene med sine tanker og vanskelige utfordringer. Snakkerommet  vil være tilgjengelig uansett tid på døgnet.

Passordbeskyttet
Snakkerommet er passordbeskyttet og alle deltakerne skal være anonyme for hverandre. Det vil organiseres på en måte som skal ivareta alle deltakere . Du finner det ved å gå inn på www.morild.org.

Forskningsprosjekt
Snakkerommet er en del av et forskningsprosjekt. Det innebærer blant annet at du må ha tillatelse fra en av dine foreldre for å delta dersom du er under 16 år. Du kan fremdeles melde deg på for å delta i snakkerommet. Det gjør du ved å ta kontakt med Marianne Trondsen v/ Nasjonalt senter for telemedisin (bildet) på e-post marianne.trondsen@telemed.no eller telefon 41 51 07 92.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS