FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Statskonsults kvalitetskriterier for offentlige nettsteder fra 2002
skrevet av: Ellen K Christiansen 15.10.06
Disse kvalitetskriteriene er ikke nye og de er heller ikke først og fremst rettet mot helserelaterte nettsteder. Vi mener likevel de kan være av interesse. Innholdet er ikke så omfattende som det var. Både selvtesten og diskusjonsforumet er fjernet i tillegg til at endel lenker ikke fungerer. Rådene om tilgjengelighet, brukertilpasning og innhold vurderer vi likevel som så sentrale, at de kanskje kan bidra til å gjøre en kvalitetsvurdering av alle typer nettsteder enklere, både for brukere og tilbydere.  

Målsettingen med dette prosjektet var at nettstedet skulle bidra til å øke kvaliteten på offentlig nettsteder og sikre brukerne likeverdige tjenester av god kvalitet og tilgjengelighet.

Nettstedet finner du her

Mer om nye kvalitetskriterier fra 2004 finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS