FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Syk i ferien? Generelle tips for trygg bruk av Internett og mobilnett
skrevet av: Ellen K Christiansen 19.07.07
Datatilsynet, SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools – et all-europeisk prosjekt som har som mål å fremme sikker bruk av internett blant barn og ungdom) og Medietilsynet har utarbeidet generelle retningslinjer for bruk av Internett og mobiltelefon for barn og unge.
Etter redaksjonens oppfatning er det gode råd for alle aldersgrupper og rådene er selvfølgelig også anvendelige for den som ønsker å benytte seg av nettsider som omhandler helse. Du finner tipsene her.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS